znak znak

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Suchá nad Parnou

Vitajte na stránke farnosti Suchá nad Parnou

Noc kostolov

24. mája 2019 od 18.00 vo farskom kostole Suchá nad Parnou
Farnosť tvorí obec Suchá nad Parnou a filiálky Košolná a Zvončín.

Záväzné predpisy Katolíckej cirkvi na Slovnesku ohľadom ochrany osobných údajov
podľa nového zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc
Valid XHTML 1.0 Transitional
Created & designed by Spusta (c) 2008.
All rights reserved.